4. Nušićevi dani 1987.
czks

Festival „Nušićevi dani“ pokrenut je 1984. godine u Smederevu, s ciljem popularizacije velikog komediografskog dela Branislava Nušića, koji je važan deo života (detinjstvo i mladost) proveo u Smederevu.
Aktuelizovanje Nušića u našem vremenu ostvareno je, pre svega, pozorišnim predstavama, naučnim skupovima, tribinama, izložbama, izdavačkom delatnošću, specijalizovanim dečijim programima i uvođenjem nagrade za životno delo glumcu – komičaru.
Od 1990. godine dodeljuje se Nušićeva nagrade za životno delo glumcu komičaru.
Godine 1991. u Smederevu je otkriven spomenik Branislavu Nušiću, rad mr Vlaste Filipovića, akademskog vajara. Od 1995. godine ustaljuje se Nagrada publike za glumačko ostvarenje. Iste godine započinju susreti škola koje nose ime Branislav Nušić.
Godine 2000. festival je prvi put imao takmičarski karakter, a od 2004. festival kontinuirano ima takmičarski karakter. Dodeljuje se Nušićeva nagrada za najbolju predstavu u celini po oceni stručnog žirija.
Od 2007. godine ustaljuje se Nušićeva nagrada za najbolju predstavu na osnovu glasova publike. Godine 2011. ustanovljena je Nušićeve nagrade pozorišnom reditelju za revitalizaciju dramske klasike na teatarskim scenama u zemlji i inostranstvu koja će se dodeljivati bijenalno.

Istorijat
Prethodni

DOM KULTURE SMEDEREVO

IV NUŠIĆEVI DANI 87

SMEDEREVO

April 1987. godine

 

20.4(ponedeljak)

Galerija Doma kulture u 19 sati

SVEČANO OTVARANjE MANIFESTACIJE

Manifestaciju otvara dr Miodrag Radosavljević, predsednik SO Smsderevo

 

SVEČANO OTVARANjE IZLOŽBE KARIKATURA SA PJEROVOG KONKURSA (u saradnji s „Večernjim novostima“)

Izložbu otvara Milan Mitić urednik u kulturnoj rubrici „Večernjih novosti“

Velika dvorana u 19,30 sati

Makedonski naroden teatar Skopje

Branislav Nušić

SUMNjIVO LICE

Prevod: Ilija Milčin

Reditelj: Dimitar Kostarov

Scenograf i kostimograf: Vasilije Popović-Cico

Asistent reditelja: Cvetanka Jakimovska

Lica:

Jsrotije Pantić, sreski kapetan: Petre Prličko

Anđa, njegova žena: Cvetanka Jakimovska

Marica, njegova kći: Anče Džambazova

Vića: Todor Nikolovski

Žika, policijski pisar: Ljupčo Petruševski

Milisav: Duško Kostovski

Tasa, praktikant: Dragi Krstevski

Đoka, apotekarski pomoćnik: Jusuf A. Guleski

Aleksa Žunjić, sreski špijun: Toma Kiroovski

Gazda Miladin: Kiro Kortošev

Gazda Spasa: Ratko Gavrilović

Josa, pandur: Taško Kočovski

NUŠIĆEVI DANI ZA DECU

21.4(utorak)

Velika dvorana u 12 i 14 sati

Pozorište lutaka Niš

MALA NUŠIĆIJADA

Priredili za scenu: Branislav Kravljanac i Borislav Mrkšić

Režija: Borislav Mrkšić

Scenografija i lutke: Boris Čerškov

Kostimi: Biljana Krstić

Muzika, aranžmani i songovi: Bratislav Anastasijević,

Koreografija: Nedžad Kurić

Lica i likovi:

Branislav Nušić: Dimitrije Nikolić

Suđaje: Desanka Krstović, Milunka Cvetičanin, Vidosava Nikezić, Trojanka Aleksić, Tatjana Cvetković

Bebe: Milan Veljković, Zoran Lozančić, Ivan Mitić, Tatjana Cvetković

Učitelj: Božidar Milivojević

Đaci: Nebojša Jovanović, Živkica Rakić, Vidosava Nikezić, Ivana Mitić, Trojanka Aleksić, Zoran Lozančić

Otac: Božidar Milivojević

Bakalin: Milan Veljković

Prota: Vukadin Mitić

Profesor srpskog jezika: Vukadin Mitić

Profesorka nemačkog jezika: Desanka Krstović

Profesor geografije: Vukadin Mitić

Fani: Desanka Krstović

Marica Milunka Cvetičanin:

Kaplar Ljuba: Milan Veljković

Činovnik: Ivana Mitić

Odžačar: Božidar Milivojević

Advokat: Zoran Lozančić

Oficir: Vukadin Mitić

Lekar: Desanka Krstović

Poštar: Trojanka Aleksić

Trgovac: Nebojša Jovanović

Železničar: Milan Veljković

Novinar: Tatjana Cvetković

Verden: Milan Veličković

Haben: Tatjana Cvetković

Graben: Božidar Milivojević

 

22.4(sreda)

Velika dvorana u 19,30 sati

Beogradsko Dramsko Pozorište

Branislav Nušić

OŽALOŠĆENA PORODICA

Reditelj: Milenko Maričić

Scenograf, kostimograf, maske: Juraj Fabri

Kompozitor: Vojislav Kostić

Lica:

Agaton Arsić, sreski načelnik u penziji: Žika Milenković

Tanasije Dimitrijević, trgovac: Dušan Poček

Trifun Spasić, nezaposleni građanin: Slobodan Ninković

Proka Purić, opštinski činovnik: Božidar Stošić

Mića Stanimrović: Petar Perišić

Dr Petrović, advokat: Srđan Dedić

Simka, Agatonova žena: Tatjana Lukijanova

Vida, Tanasijeva žena: Žiža Stojanović

Gina, Prokina žena: Nadežda Mirković

Sarka, udovica: Rozalija Levai

Danica: Simonida Đorđević

23.4 (četvrtak)

Velika dvorana u 19,30 sati

Narodno pozorište „Sterija“ Vršac

Branislav Nušić

GOSPOĐA MINISTARKA

Reditelj: Miodrag Gajić

Scenograf: Živojin Marković

Kostimograf: Mara Finci, k. g.

Lica:

Sima Popović: Ljubomir Jerković

Živka, njegova žena: Radmila Pejčić

Dara, kći: Nena Novović

Raka, sinčić: Valentina Stanisavljev

Čeda Urošević, zet: Ivan Andrejević

Dr Ninković, sekretar Ministarstva: Goran Avramović

Ujka Vasa: Tomislav Pejčić

Tetka Savka: Zorica Vuković

Tetka Daca: Ljubov Kulikov

Jova Pop-Arsin: Vladimir Nikić

Teča Panta: Branko Petković k. g.

Mile, njegov sin: Milan Leunaić

Soja, raspušteiica: Bojana Malković-Udicki

Sava Mišić: Vladimir Petrović k. g.

Učiteljica engleskog jezika: Nada Obradović

Policijski pisar: Milorad Mustafović

Anka, služavka: Dojna Andrejević

Rista Todorović, kožarski trgovac: Tihomir Paunović, k. g.

Pera Kalenić: Milan Komljenović

Pera, pisar: Vasilije Apić, k.g.

I žandarm: Siniša Stojanov

II žandarm: Svetozar Bojtečki

I građanin: Milan Kostić

II građanin: Sima Lukić

24.4(petak)

Koncertna dvorana u 10 sati

Naučni skup NARODNI HUMOR I NUŠIĆ

Pozdravna reč Aleksandar Obradović, sekretar OSIZ-a

dr Nada Milošević -Đorđević „Nušić i narodna tradicija“

dr Milenko Misailović „Narodna filozofija u Nušićevom humoru“

dr Dragiša Vitošević „Ben Akiba i narodni humor“

dr Dragoljub Vlatković „Nušićeva velika stradanja zbog malih nestašluka Kraljevića Marka“

dr Radosav Joksimović ,,Recepcija Nušićevog humora u svetu danas“

24.4(petak)

Velika dvorana u 19,30 sati

Narodno pozorište „Toša Jovanović“ Zrenjanin

KARIJERA

Adaptacija jednočinki Branislava Nušića

Adaptacija i režija: Stevo Žigon

Scenografija: Viorel Flora

Kostimografija: Božana Jovanović

Izbor muzike: Jugoslav Bošnjak

Koreografija plesa: Zoran Simović

Lica:

Joca Radulović, otac: Budimir Pešić

Sofija, majka: Ružica Cvijetić

Ružica, kći: Olivera Begović

Stanko, zet: Milan Kočalović

Gospođa Ristić: Mirjana Vukojević

Gojko Filipović, školski nadzornik: Prvoslav Zakovski

Mica, sobarica: Anđelka Davidović

Svsta, pisar: Mihajlo Foro

Mika, pisar: Nermil Bešlagić

Pop: Radovan Luković

Učiteljica: Snežana Kovačev

Oficir: Predrag Babić

Žandar: Steva Vučetić

Fotograf: Dragoljub Markov

Deca: Tanja Mihajlov, Vladimir Stančić

25.4(subota)

Velika dvorana u 19,30 sati

Narodno pozorište Tuzla

Vranislav Nušić

OŽALOŠĆENA PORODICA

Reditelj: Ahmet Obradović, k.g.

Scenografija: Ervin Pleše

Kostimografija: Ozrenka Mujezinović-Perić, k. g.

Kompozitor: Enco Lesić, k. g.

Lica:

Agaton Arsić, sreski načelnik u penziji: Zdravko Biogradlija

Tanasije Dimitrijević, trgovac: Radojko Malbaša

Proka Purić, opštinski činovnik: Tomislav Krstić

Trifun Spasić, nezaposleni građanin: Muharem Osmić

Mića Staiimirović: Šućurija Bojčić

Dr Petrović, advokat: Mirsad Tuka

Simka, Agatonova žena: Milica Kerošević

Vida, Tanasijeva žena: Anela Gojkov

Gina, Prokina žena: Jelena Obradov

Sarka, udovica: Desa Biogradlija

Danica: Vesna Milinović

Organizovanje manifestacije su pomogli:

SO Smederevo, Republička zajediica kulture Osnovna zajednica kulture Smederevo, Osnovna zajednica nauke podunavskog regiona, Organizacije udruženog rada iz Smedereva, „Večernje novosti“ iz Beograda