Контакт


Contact Form Shortcode Error: Form 1 does not exist

Драгољуб Мартић, в.д. директора
телефон: 026 4100 361
e-mail: dragoljub.martic@arhiva.sdkultura.org.rs

Данијела Стојковић, заменик директора
телефон: 064 829 5326
e-mail: danijela.stojkovic@arhiva.sdkultura.org.rs

Бојана Менковић, технички секретар
телефон: 064 829 5318
e-mail: bojana.menkovic@arhiva.sdkultura.org.rs

Уредништво

Мр Власта Филиповић, уредник ликовних програма
телефон: 064 829 5304

Горан Зечевић, уредник филмског програма
телефон: 064 829 5306

Сава Ђуричић, уредник сценског програмa
телефон: 064 829 5319

Милан Мишић, уредник музичког програмa
телефон: 064 829 5344
e-mail: milan.misic@arhiva.sdkultura.org.rs

Марко Цветковић, уредник научно-образовног програма
064 829 5334
e-mail: marko.cvetkovic@arhiva.sdkultura.org.rs

Драгица Ранковић Веселиновић, референт образовних програма
064 829 5339

Маркетинг и односи са јавношћу

Милан Ранковић, организ. рада службе за за маркетинг и односе са јавношћу
телефон: 064 829 5341
e-mail: milan.rankovic@arhiva.sdkultura.org.rs

Владислав Нешић, сарадник за маркетинг и односе са јавношћу
телефон: 064 829 5301
e-mail: vladislav.nesic@arhiva.sdkultura.org.rs

Марија Аничић, оперативни сарадник за маркетинг и односе са јавношћу
телефон: 064 829 5302
e-mail: marija.anicic@arhiva.sdkultura.org.rs

Рачуноводство

Јасмина Стојановић, орг. матeријално-финансијских послова
телефон: 064 829 5321
e-mail: jasmina.stojanovic@arhiva.sdkultura.org.rs

Христина Петковић, помоћни књиговођа
телефон: 064 829 5315
e-mail: hristina.petkovic@arhiva.sdkultura.org.rs

Техника

Ивица Миљковић, шеф технике
телефон: 064 829 5310

Обезбеђење и ПП заштита

Миланче Илић, шеф обезбеђења
телефон: 064 829 5303

 

 

Билет сервис

 

Милица Ђукић, благајник – билетар
телефон: 064 829 5308

Мирјана Петровић, благајник – билетар
телефон: 064 829 5342

Пошаљите нам поруку